Μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία στο χώρο της ναυτιλίας.

Το 1967 ο κύριος Χαράλαμπος Φραγκόπουλος του Νικολάου μετά από 11 χρόνια εργασίας του σε μηχανουργεία [Αρχιμήδης,Χανδρής, Ανδριτσόπουλος,Αρχιροδον], ιδρύει το δικό του μηχανουργείο σε ηλικία 23 ετών στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, με κύρια απασχόληση τότε τις τοποθετήσεις κυρίων μηχανών, συστημάτων πρόωσης και διεύθυνσης σε ξύλινα σκάφη.

Με την  εξέλιξη της τεχνολογίας και τις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής εξελίχθηκε σε μεγάλα πλοία κυρίως φέρυ μπόουτ, επιβατικά, τουριστικά.

Το 1998 κατασκευάστηκε το πρώτο αμφίδρομο φέρυ μπόουτ εν Ελλάδι στη Σαλαμίνα [ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ], ο οποίος ήταν ο κατασκευαστής του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Απο το 2007 έως και σήμερα η επιχείρηση άλλαξε διεύθυνση και πέρασε στον γιό του  Ιωαννη Χ. Φραγκοπουλο, ο οποίος δουλεύει σε αυτήν από το 1988.

Ο Ιωάννης Φραγκόπουλος εκτός από την εμπειρία που έχει αποκτήσει κοντά στον πατέρα του Χαράλαμπο Ν. Φραγκόπουλο είναι και κάτοχος 3  διπλωμάτων κρατικών τεχνικών  σχολών με εξειδίκευση στο εξωτερικό σε ελικοπηδάλια.